De Wooncommissie

De wooncommissie bepaald het beleid dat in de flat wordt uitgevoerd. De wooncommissie is daarmee een belangrijk orgaan binnen de organisatie van het pand de Schiedamse Vest. Alle regels en voorschriften over de organisatie binnen het pand kun je nalezen in het handboek voor de huurder. Je kunt hier alvast de informatiebrochure bewoners downloaden. Hierin staan veel handige wetenswaardigheden voor bewoners van de Schiedamse Vest.

De wooncommissie komt om iedere maand bijeen om de problemen in de flat te bespreken. Geïnteresseerd in de wooncommissie? Neem dan contact op met de beheerder.

Momenteel bestaat de wooncommissie uit de volgende personen:

Beheerder Email
Penningmeester Email
Technische Dienst Email
Wasbaas Email

Technische Dienst
De Technische Dienst zorgt ervoor dat alle kleine defecten verholpen worden.

Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de beheerder en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het door de wooncommissie opgestelde beleid.

Lid worden?
Wil je lid worden van de wooncommissie? Meld je dan aan bij een van de leden van de wooncommissie. Wij nodigen je vervolgens uit om een vergadering bij te wonen.

De bewonersvergadering
Het belangrijkste orgaan in het bestuur van de flat is de bewonersvergadering. Na afloop van het boekjaar wordt de bewonersvergadering bijeen geroepen. Dan wordt het sociaal en het financieel jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de bewoners. Ook beslist de bewonersvergadering over de samenstelling van de wooncommissie.